symulacje pożaru, symulacje numeryczne CFD, biuro projektowe nowy sącz, biuro projektowe wentylacja klimatyzacja projekt, projekty budowlane, symulacje małopolska, świadectwa energetyczne nowy sącz, świadectwa charakterystyki energetycznej nowy sącz, nadzory budowlane, nadzór budowlany nowy sącz, małopolska

 1. 1Usługi inwestycyjne

  Usługi inwestycyjne, technika budowlana

  1. Inwestycje budownictwa użyteczności publicznej
  2. Inwestycje budownictwa przemysłowego i handlowego
  3. Inwestycje gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  4. Restauracja i rewitalizacja budynków

  – przygotowanie inwestycji,
  – doradztwo inwestycyjne oraz ochrona interesów inwestora,
  – ocena dokumentacji projektowej,
  – pełna obsługa w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej,
  – przeprowadzanie przetargu dla inwestorów samorządowych i prywatnych,
  – zastępstwo inwestycyjne,zarządzanie budową, nadzory inwestorskie, kierowanie robotami, budowlanymi,
  – funkcja inżyniera kontraktu, zasady i warunki procedur „FIDIC”,
  – opinie i ekspertyzy,
  – okresowe przeglądy stanu technicznego.

 2. 2Bezpieczeństwo pożarowe

  Bezpieczeństwo pożarowe

  Wykonujemy czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:

  -wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków,

  -kontrole, analizy i opinie w zakresie przestrzegania wymagań przeciwpożarowych.

   

   

   

 3. 3Symulacje numeryczne CFD

  Symulacje numeryczne CFD, symulacje pożaru.

  Symulacje numeryczne CFD (Computational Fluid Dynamics) służą do analizy zagadnień z dziedziny mechaniki płynów. Do tworzenia symulacji wykorzystujemy standardy opracowane przez Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) w USA oraz Technical Research Centre w Finlandii. Wykorzystujemy równania różniczkowe ruchu Naviera-Stokesa w dynamice płynów lepkich.

   

  Symulacje pożaru CFD:

  – modelowanie scenariuszy rozwoju pożaru w budynkach,
  – sprawdzenie skutków pożaru i weryfikację działania biernych i czynnych zabezpieczeń przeciw-pożarowych:
  > instalacji wentylacji pożarowej oddymiania i napowietrzania,
  > instalacji tryskaczowych,
  > systemów sygnalizacji pożaru,

   

  Symulacje numeryczne CFD:

  – modelowania i weryfikacji działania wentylacji bytowej,
  – weryfikacji działania instalacji przemysłowej wentylacji mechanicznej,
  – skuteczności instalacji klimatyzacyjnych dla obiektów przemysłowych.

   

 4. 4Projektowanie

  Projektowanie

  Wykonujemy usługi projektowe, pełno-branżowe w zakresie modernizacji energetycznych obiektów istniejących, oraz projekty instalacji przeciw-pożarowych, cieplnych i wentylacyjnych, w tym HVAC, wodno-kanalizacyjnych i gazowych.

  Sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej, audyty ekonomiczne oraz ekologiczne wykorzystania alternatywnych źródeł energii  i ciepła.

   


 • Usługi inwestycyjne

  Usługi inwestycyjne, technika budowlana

  1. Inwestycje budownictwa użyteczności publicznej
  2. Inwestycje budownictwa przemysłowego i handlowego
  3. Inwestycje gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  4. Restauracja i rewitalizacja budynków

  – przygotowanie inwestycji,
  – doradztwo inwestycyjne oraz ochrona interesów inwestora,
  – ocena dokumentacji projektowej,
  – pełna obsługa w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej,
  – przeprowadzanie przetargu dla inwestorów samorządowych i prywatnych,
  – zastępstwo inwestycyjne,zarządzanie budową, nadzory inwestorskie, kierowanie robotami, budowlanymi,
  – funkcja inżyniera kontraktu, zasady i warunki procedur „FIDIC”,
  – opinie i ekspertyzy,
  – okresowe przeglądy stanu technicznego.

 • Bezpieczeństwo pożarowe

  Bezpieczeństwo pożarowe

  Wykonujemy czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:

  -wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków,

  -kontrole, analizy i opinie w zakresie przestrzegania wymagań przeciwpożarowych.

   

   

   

 • Symulacje numeryczne CFD

  Symulacje numeryczne CFD, symulacje pożaru.

  Symulacje numeryczne CFD (Computational Fluid Dynamics) służą do analizy zagadnień z dziedziny mechaniki płynów. Do tworzenia symulacji wykorzystujemy standardy opracowane przez Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) w USA oraz Technical Research Centre w Finlandii. Wykorzystujemy równania różniczkowe ruchu Naviera-Stokesa w dynamice płynów lepkich.

   

  Symulacje pożaru CFD:

  – modelowanie scenariuszy rozwoju pożaru w budynkach,
  – sprawdzenie skutków pożaru i weryfikację działania biernych i czynnych zabezpieczeń przeciw-pożarowych:
  > instalacji wentylacji pożarowej oddymiania i napowietrzania,
  > instalacji tryskaczowych,
  > systemów sygnalizacji pożaru,

   

  Symulacje numeryczne CFD:

  – modelowania i weryfikacji działania wentylacji bytowej,
  – weryfikacji działania instalacji przemysłowej wentylacji mechanicznej,
  – skuteczności instalacji klimatyzacyjnych dla obiektów przemysłowych.

   

 • Projektowanie

  Projektowanie

  Wykonujemy usługi projektowe, pełno-branżowe w zakresie modernizacji energetycznych obiektów istniejących, oraz projekty instalacji przeciw-pożarowych, cieplnych i wentylacyjnych, w tym HVAC, wodno-kanalizacyjnych i gazowych.

  Sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej, audyty ekonomiczne oraz ekologiczne wykorzystania alternatywnych źródeł energii  i ciepła.

   

W celu prowadzenia najwyższej jakości usług korzystamy z zaplecza technicznego opartego na technologii Computer Aided Engineering oraz Computer Aided Design.