symulacje pożaru, symulacje numeryczne CFD, biuro projektowe nowy sącz, biuro projektowe wentylacja klimatyzacja projekt, projekty budowlane, symulacje małopolska, świadectwa energetyczne nowy sącz, świadectwa charakterystyki energetycznej nowy sącz, nadzory budowlane, nadzór budowlany nowy sącz, małopolska

Najnowsze trendy w budownictwie-komentarz do nowelizacji przepisów prawa budowlanego.

Najnowsze trendy w budownictwie to budowa obiektów nisko-energochłonnych oraz coraz częściej pasywnych. Jednak budowa obiektów nie tylko o znacznej kubaturze dla nowych standardów energetycznych wymaga dogłębnej analizy systemów instalacyjnych. Najnowsze prawo budowlane w Polsce poniekąd narzuca projektowanie oraz wykonywanie energooszczędnych systemów instalacyjnych między innymi przez nowelizację warunków technicznych budynków. Właśnie głównym celem aktualizacji przepisów jest wprowadzenie bardziej rygorystycznych wymagań w zakresie izolacyjności przegród budowlanych oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Zachęcić do tych działań mają za zadanie różnego rodzaju dotacje na energooszczędne rozwiązania instalacyjne. Odpowiednio dla domów budowa w standardzie np. NF40(budynki nisko-energochłonne) i NF15(budynki pasywne) oraz dotacje dla budynków użyteczności publicznej np. w systemie LEMUR. Zgodnie z obowiązującym prawem na etapie projektu budowlanego wymaga się sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku pod kątem zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia podczas eksploatacji. Dodatkowo sporządza się analizy ekonomiczne możliwości wykorzystania innych niż tradycyjne alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Przyjęte rozwiązania podaje się również analizie wpływu na środowisko. Pozwala to na porównanie względem innych rozwiązań budynku referencyjnego oraz wprowadzenie poprawek. Dotychczas prawo budowlane wymagało spełnienia wymagań z zakresu izolacyjności przegród lub spełnienie wartości współczynnika nieodnawialnej energii pierwotnej. obecnie oba e warunku muszą być spełnione co jest niewątpliwym krokiem na przód. W latach 2017 oraz 2021 zaplanowano już kolejne zaostrzenie przepisów.

Wprowadzenie bardziej rygorystycznych wymagań min. powyższych zmian w zakresie wymaganej dokumentacji projektowej powoduje pośrednio wzrost koszów jej opracowania i wpływa na całkowity koszt inwestycji. Z punktu widzenia inwestora mogą być to działania niepożądane. Ale wprowadzenie zmian, w celu zmniejszenia szacowanego zapotrzebowania na energię na etapie dokumentacji projektowej, nawet najdrobniejszych może przynieść niewspółmierne korzyści eksploatacyjne. W perspektywie kilku lat użytkowania zmniejszone zapotrzebowanie na energię końcową do napędu urządzeń, cieplną, chłód (porównując z budynkiem referencyjnym) powoduje zysk finansowy lub co najmniej wyrównanie się kosztów inwestycyjnych. Jednakże pomijając finanse należy również podkreślić, że zmniejszone zapotrzebowanie na energię pierwotną przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa kopalne. Przekłada się to na wykorzystanie w ogólnym bilansie energetycznym budynku większego udziału energii odnawialnej. Powyższe zabiegi przyczynią się do ogólnego zwiększenia wiedzy i świadomości ludzkiej z zakresu zmniejszania wpływu na środowisko i odpowiedzialności społecznej za miejsce które zamieszkujemy.

Polub Tweet Pin it

dodaj komentarz

Leave a Reply

komentarze