symulacje pożaru, symulacje numeryczne CFD, biuro projektowe nowy sącz, biuro projektowe wentylacja klimatyzacja projekt, projekty budowlane, symulacje małopolska, świadectwa energetyczne nowy sącz, świadectwa charakterystyki energetycznej nowy sącz, nadzory budowlane, nadzór budowlany nowy sącz, małopolska

Czym są świadectwa energetyczne? i co zawierają?

świadecwa energetyczne Nowy Sącz, Krynica, Gorlice, Grybów, Limanowa, małopolska

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla naszych klientów często jest postrzegane jako wymóg nadzoru budowlanego podczas finalizowania inwestycji budowlanej. Jednak poprawnie wykonane jest źródłem wielu przydatnych informacji. Postaramy się Państwu przybliżyć co tak naprawdę zawiera oraz jak je wykorzystać.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z dyrektywą UE oraz ustawie o charakterystyce energetycznej jest to dokument który ma na celu przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Ze względu na swoje określenie często jest mylony z opracowaniem branży elektrycznej a tak naprawdę określa ilość energii zużywanej na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia i wentylacji. Dodatkowo dla obiektów użyteczności publicznej zawiera ono również zapotrzebowanie energii na cele oświetlenia. Zgodnie z najnowszą metodologią dokument ten można sporządzić wg metody zużyciowej oraz obliczeniowej. W trakcie jego opracowania w budynku weryfikowane zostają zastosowane systemy instalacyjne pod kątem sprawności wykorzystania energii, którymi są zasilane. Analizowana zostaje również „obudowa” bryły budynku pod kątem przenikania ciepła. Istotna jest również sama jego lokalizacja. Do obliczeń wykorzystane zostają aktualne dane pogodowe  z najbliższej stacji meteorologicznej.

Do czego można je wykorzystać?

Głównym zamysłem ustawodawców jest świadomość ewentualnej możliwości bardziej racjonalnego i efektywnego zużycia energii dla potrzeb ich użytkowania. Uświadomienie inwestora o możliwości i porównanie ich do najnowszych trendów dot. oszczędności energii może nakłonić do inwestycji w termomodernizację, modernizację instalacji lub wymianę źródła ciepła. Oczywiście wszystkie opisane wyżej czynności mają mieć bezpośrednio wpływ na oddziaływanie na środowisko. Ponadto oszacowana zostaje ilość energii zużywanej przez system techniczny np. ilość gazu zużywanej w roku oraz energii elektrycznej potrzebnej do napędu urządzeń takich jak pompy obiegowe czy układ sterowania.

Dla kogo jest przeznaczone?

Zgodnie z prawem sporządzony dokument przeznaczony jest dla budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.  Konieczny jest np. przy wynajmie oraz  sprzedaży nieruchomości. Jeżeli nie zostaną wprowadzone zmiany mogące wpłynąć na jego efektywność energetyczną to dokument ważny jest 10 lat. Świadectwo przypisane jest do budynku a nie do jego właściciela.

Zawartosć opracowania

Świadectwo jest kilkustronicowym opracowaniem zawierającym wyniki z obliczeń. Zgodnie z aktualnym wzorem na pierwszej stronie można znaleźć dane charakterystyczne budynku ocenianego wraz ze zdjęciem. Poniżej znajdują się dane tabelaryczne charakterystyki energetycznej obliczonych wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową oraz na nieodnawialną energię pierwotną. Dodatkowo podana zostaje jednostkowa wielkość emisji CO2 oraz udziału odnawialnych źródeł energii. Często rozpoznawalnym znakiem kojarzonym z tym dokumentem jest wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w formie przystępnego suwaka. Wskazuje on wartości obliczeniowe oraz wartości wymagane wg najnowszych warunków technicznych dla budynków.

suwak

Następnie na podstawie parametrów techniczno-użytkowych budynku przedstawione są obliczeniowe współczynniki przenikania ciepła przez przegrody i szerzej przedstawione wyniki obliczeń wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową końcową i pierwotną. Na koniec przedstawiamy własne zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie poprawy charakterystyki energetycznej i wyjaśniamy oznaczenia zawarte w opracowaniu.

Zastosowane pojęcia.

Energia używkowa- jest to energia potrzebna do funkcjonowania budynku. jest ona zależna od założeń projektowych np. temperatury w pomieszczeniach oraz ilości powietrza wentylacyjnego. przygotowania c.w.u. i strat energii z nich związanymi.

Energia końcowa-  jest to energia dostarczona do granicy budynku za którą zapłacimy podczas eksploatacji. stosując urządzenia o konkretnej sprawności zużyjemy jej nieco więcej niż wyprodukujemy.

Nieodnawialna energia pierwotna – energia pozyskiwana ze źródeł, które uznano za niemożliwe do odtworzenia tj. paliwa kopalne. Zastosowany w opracowaniu współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej obrazuje wpływ budynku na środowisko.

Polub Tweet Pin it

dodaj komentarz

Leave a Reply

komentarze